۲۰ فرو ۱۳۹۶

رئیس سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی بانک‌ها دارای اشکال بوده و باید بازسازی شوند

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها دارای اشکال بود و همین امر، بانک مرکزی را بر آن داشت که دستور اصلاح صورتهای مالی را بدهد، گفت: بانکها باید بازسازی مالی شوند.

۲۵ شهر ۱۳۹۴

آیا دسترسی به اطلاعات آزاد است؟

مقامات دولتی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت، وزیر اقتصاد و دیگر دست اندرکاران اقتصادی هر کدام رقمی را به عنوان ذخایر ارزی در بانک های خارجی مطرح کردند. حداقل ۱۰ روایت از این رقم ها مطرح شده است.

۱۶ شهر ۱۳۹۴
مدیرعام سازمان حسابرسی:

پول بلوکه‌شده قابل استفاده ۲۰ میلیارد دلار است/ بیمه توسعه و پدیده شاندیز در حال حسابرسی

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه کل پول بلوکه‌شده قابل استفاده برای دولت ۲۰ میلیارد دلار است، گفت: ۲۰ درصد این مبلغ یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است.

۲۶ بهم ۱۳۹۳

فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور

تا زمانی که میزان این تقلب چشمگیر نباشد و تسهیلات گیرندگان، منابع خود را در همین بانک متمرکز نمایند مشکل بزرگی برای بانک ایجاد نخواهد شد اما بحران زمانی رخ خواهد داد که بخشی از تسهیلات گیرندگان بخواهند منابع خود را به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی انتقال دهند