۱۴ مهر ۱۳۹۴
رئیس سازمان جاسوسی انگلیس عنوان کرد

کلیه ارتباطات خصوصی مردم در اینترنت باید شنود شود

رئیس سازمان جاسوسی انگلستان (MI5) گفت: شرکت‌های اینترنتی و رسانه‌ای، پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی باید برای رمزگشایی ارتباطات خصوصی افراد در اینترنت همکاری کنند.