۲۳ مهر ۱۳۹۵

عدم‌اجرای نسخه الکترونیک دردسرساز شد

گزارش// عدم اجرای نسخه الکترونیک که از سال ۸۱ کلید خورده است منجر به افزایش تقاضا در حوزه رادیولوژی و پاتوبیولوژی شده است.

۱ شهر ۱۳۹۵

اعتبار هشت هزار میلیاردى بیمه سلامت به تصویب مجلس رسید

حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت: با تصویب کلیات متمم بودجه و به دنبال آن تصویب بودجه هشت هزار میلیاردى بیمه سلامت، بسیارى از مشکلات حوزه سلامت برطرف مى شود.

۱۶ خرد ۱۳۹۵

افزایش درآمد پزشکان با تنگ کردن عرصه بر بیماران

کمبود پزشک در کشور واقعیت پنهانی است که کمتر کسی به آن اشاره می‌کند. این در حالی است که به گفته ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت اکنون به ازای هزار نفر جمعیت ۰/۸۹ نفر پزشک داریم و در این زمینه در بین کشورهای منطقه جزو رتبه‌های آخر محسوب می‌شویم.

۱۶ خرد ۱۳۹۵

جور افزایش مزد درمان بر دوش بیماران

در حالی که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و نمایندگان مجلس تأکید دارند با توجه به افزایش ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها در اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت تا چند سال دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست اما…

۲۱ مهر ۱۳۹۴

محقق نشدن ۷۰ درصد اهداف برنامه پنجم در حوزه سلامت

بخش های مختلف کشور درحالی خود را برای اجرای ششمین برنامه توسعه کشور آماده می کنند که بخش هایی از پنج برنامه قبلی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و هر بار برنامه های پنج ساله توسعه با تکرار بخش هایی اجرا نشده از برنامه های قبلی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است .حال نیز در واپسین ماه های اجرای برنامه پنجم توسعه آمار حکایت از اجرایی شدن کمتر از ۴۰درصد از اهداف این برنامه پنج ساله و به طور خاص ۳۰درصد از اهداف و بندهای آن درحوزه سلامت دارد.

۱۳ شهر ۱۳۹۴

پاسخ به ادعای دستکاری حساب نشده وزارت بهدشت در نظام پرداخت کارکنان

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت: اصولا تغییرشدیدی در نظام پرداخت کارکنان وزارت بهداشت و اجزای آن صورت نگرفته است که مستلزم نظریه‌پردازی در مورد نظام پرداخت سایر کارکنان دولت یا عوارض اجتماعی! باشد.

۱۹ مرد ۱۳۹۴
وزير بهداشت مطرح كرد

آزادسازی قیمت‌های درمان، راه ورود خصوصی‌ها

موضوع کمبود تخت‌های بیمارستانی در ماه‌های سپری شده به یک‌ مساله بااهمیت تبدیل شده است. در حالی که معاون وزیر بهداشت و درمان از بیمارستان‌های استیجاری می‌گوید، وزیر نیز معتقد است که با آزادسازی قیمت‌های درمان بخش خصوصی وارد ساخت بیمارستان خواهد شد.