۱۶ دی ۱۳۹۴

توجه ویژه به آسیب اجتماعی در برنامه ششم توسعه

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه کشور به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک مقدمه مهم به صورت مستقل توجه شده است.

۱۸ مهر ۱۳۹۳
مدیرعامل بیمه سلامت ایران:

نقشه راه نظام سلامت ایران تدوین شود

مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفت: نقشه راه نظام سلامت ایران تدوین شود تا منافع آن جامعیت و اثربخشی بیشتری را برای مردم ایجاد کند.