۲ مرد ۱۳۹۵

۷۰درصد مناطق روستایی کشور تحت پوشش اورژانس قرار می گیرد

امین صابری‌نیا، رئیس مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور: ما امسال در یک طرح متفاوت تلاش می‌کنیم تا خدمات اورژانس را در مناطق روستایی و محروم توسعه بدهیم. بیش از ۷۰ درصد مناطق روستایی کشور شناسایی شده تا در قالب خدمات اورژانس ۱۱۵ تحت پوشش قرار گیرند.

۱۳ تیر ۱۳۹۵

راه اندازی ۱۸۰ تخت ویژه سوختگی در ۱۸ بیمارستان

صابری نیا، رئیس اورژانس کشور: در طول دوره جدید وزارت بهداشت در دولت یازدهم ۱۸۰ تخت ویژه سوختگی در ۱۸ بیمارستان توسعه، ایجاد و راه اندازی شده است. همچنین مراکز فوق تخصصی درمان سوختگی در ۷ استان کشور تجهیز و تکمیل شده و ۱۴ بخش آی سی یو سوختگی نیز به ظرفیت درمانی کشور اضافه شده است.

۲۹ مهر ۱۳۹۴
رئیس اورژانس کشور خبر داد؛

قول مساعد سازمان مدیریت برای استخدام ۴ هزار نفر در اورژانس کشور

رئیس اورژانس کشور گفت: بر اساس مکاتباتی که بین وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده، قرار است، مجوز استخدام ۴ تا ۵ هزار نفر در اورژانس کشور تا پایان امسال صادر شود.