۲۴ مهر ۱۳۹۵

راه اندازی شرکت های دانش بنیان ایرانیان مقیم خارج از کشور در پارک فناوری پردیس

چهار کارآفرین ومتخصص ایرانی مقیم خارج از کشور، در قالب طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم بنیاد ملی نخبگان، شرکت های دانش بنیان خود را در پارک فناوری پردیس راه اندازی کردند.