۱۷ بهم ۱۳۹۵

نبود گواهی مبدا و استاندارد مانع صادرات مجدد کالای قاچاق

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با اشاره به اینکه از حجم برآوردی ۱۵ میلیارد دلار قاچاق تنها یک درصد آن به سازمان می‌رسد و مابقی در اختیار دیگر سازمان‌ها است.