۳۱ مرد ۱۳۹۳

کنیا خواستار حل مشکلات صادرکنندگان چای به ایران شد

کنیا از ایران خواست مشکلات پیش روی صادرکنندگان چای کنیا به ایران به خصوص در زمینه انتقال پول محموله های چای را حل کند.

۲۹ مرد ۱۳۹۳

تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور در انتظار موافقت کنیا

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران موضوع کشت فراسرزمینی و تشویق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی برای تولید برخی محصولات کشاورزی در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده و در این رابطه منتظر موافقت کنیا برای واگذاری یا اجاره زمین است.