۲۹ مهر ۱۳۹۴
رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه عنوان کرد

لزوم جهش از اقتصادهای ناپایدار به اقتصادهای دانش‌بنیان

رئیس پژوهشگاه بحران‌های طبیعی شاخص‌پژوه گفت: پژوهشگاه‌ها باید از اقتصادهای ناپایدار و ناکارمد به سمت اقتصاد‌های دانش‌بنیان بروند و در این زمینه تولید علم داشته باشند.