۱۰ مهر ۱۳۹۶

دکتر ضیائی به عنوان مشاور و نماینده وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکام جداگانه ای، دکتر ضیائی را به عنوان مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی و نیز عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد.

۲۹ مهر ۱۳۹۳
معاون آموزشی وزیر بهداشت:

دانشگاههای جدیدی برای تبدیل دانش به فناوری و کارآفرینی ایجاد شود

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: دانشگاههای متمایزی باید ایجاد کنیم که هدفشان تبدیل دانش به فناوری و کارآفرینی باشد. ضعف حاصل از جداشدن علوم پایه و محض نتیجه ادغام آموزش پزشکی با بهداشت و درمان است.

۲۰ شهر ۱۳۹۳
انتقاد صریح معاون آموزشی وزیر بهداشت از وضعیت دانشگاه‌ها

دانشگاه‌ها دولت‌سالار شده‌اند/ خلاقیت دانشگاه کمتر از دبیرستان

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: متأسفانه دانشگاه‌ها به جای روزآمدی دچار روزمرگی شده‌اند، دانشگاه‌های دولت‌سالار داریم و حتی خلاقیت در آنها از دبیرستان‌های فعلی هم کمتر است.