۵ ارد ۱۳۹۵
قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت:

بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام مطابق استانداردهای یورو ۴ است

مطالعات پژوهشگاه صنعت نفت درباره بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام نشان می دهد، مشخصات این بنزین با بنزین یورو ۴ تطابق دارد و با اعمال اصلاحات مورد نیاز در فرایند تولید که از سوی پژوهشگاه به این شرکت اعلام شده است، کیفیت بنزین تولیدی این مجموعه بیش از پیش افزایش می یابد.

۵ ارد ۱۳۹۵
قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت:

بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام مطابق استانداردهای یورو ۴ است

مطالعات پژوهشگاه صنعت نفت درباره بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام نشان می دهد، مشخصات این بنزین با بنزین یورو ۴ تطابق دارد و با اعمال اصلاحات مورد نیاز در فرایند تولید که از سوی پژوهشگاه به این شرکت اعلام شده است، کیفیت بنزین تولیدی این مجموعه بیش از پیش افزایش می یابد.

۲ مهر ۱۳۹۴

یک درصد ازدیاد برداشت مساوی ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور

حسینی گفت: تنها یک درصد ازدیاد برداشت از مخازن نفتی متعارف کشور که ۶۵۰ میلیارد بشکه ظرفیت دارند، ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می شود.

۱۵ مهر ۱۳۹۳
با امضای تفاهمنامه ای مشترک

پژوهشگاه صنعت نفت، بازوی علمی سازمان حفاظت محیط زیست می شود

تفاهمنامه مشترکی میان پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید که بر مبنای آن، پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بازوی علمی این سازمان و در سطح ملی ایفای نقش خواهد کرد.