۳۰ فرو ۱۳۹۴

خواسته‌های اساسی فرهنگیان و نقش رتبه‌بندی در تحقق خواسته‌‌ها

یک کارشناس آموزشی گفت:‌هم‌اکنون پایه حقوقی فرهنگیان ضعیف است و فاصله میان آنها با کارمندان سایر ادارات هر روز بیشتر می‌شود.خواسته اصلی آنها جبران این تفاوت‌هاست در صورتیکه طرح رتبه بندی به این تفاوت‌ها پاسخی نمی‌دهد.

۳۰ مرد ۱۳۹۳

مسئولان به فکر احیای منابع درآمدی آموزش‌وپرورش در نهادهای مختلف باشند

یک کارشناس آموزشی گفت:‌آموزش و پرورش برای حل مشکل کسری ۴ هزار میلیارد تومانی اعتبار باید به دنبال احیای منابع مالی مختلف باشد که یکی از این منابع مالی احیای سهم ۵ درصدی آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری‌هاست.