۱۱ آبا ۱۳۹۴

توافق با آلمان‌ها برای بازپرداخت فاینانس‌ها

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل خبر داد: تاکنون در دیدار با مقام‌های مختلف خارجی طی ماه‌های اخیر، بیش از همه بر سر مسأله نحوه بازپرداخت فاینانس‌ها با کشور آلمان به نتیجه رسیده‌ایم.

۳۰ شهر ۱۳۹۴

تمایل غولهای پتروشیمی اروپا برای بازگشت به ایران

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکتهای اروپایی صاحب نام در صنعت پتروشیمی جهان علاقه مند به بازگشت به ایران هستند.

۳۰ شهر ۱۳۹۴
چشم انداز توسعه پتروشیمی در پساتحریم امیدوارکننده است

تمایل غولهای پتروشیمی اروپا برای بازگشت به ایران

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکتهای اروپایی صاحب نام در صنعت پتروشیمی جهان علاقه مند به بازگشت به ایران هستند.