۱۴ آذر ۱۳۹۴

کالاهای مشمول طرح خرید کالا نباید گران به دست مردم برسد/کاهش سود تسهیلات طرح خرید کالا مشوقی برای مشتریان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که کالاها، در طرح کارت ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا،توسط شرکت های مشمول این طرح، گران به دست مردم نرسد همچنین نظارت بر طرح مذکور بصورت صحیحی اعمال شود.

۱۷ خرد ۱۳۹۴
کریمیان مطرح کرد:

وصول معوقات بانکی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت جدیت دولت در وصول معوقات بانکی، گفت: دولت باید با شناسایی دقیق افراد مقروض به بانک و درنظر گرفتن توان مالی آن ها راه‌های وصول معوقات را فراهم کند.