۲۲ خرد ۱۳۹۵
مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن مطرح کرد

فروش مسکن مهر بدون متقاضی در شهرهای کوچک

مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: حدود ۷ هزار واحد مسکن بدون متقاضی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر وجود دارد که شرایط محدودکننده فروش آنها را برداشته‌ایم.

۴ بهم ۱۳۹۴
مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن مطرح کرد

مسکن مهر شهرهای کوچک منتظر آب و برق

مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۳۲ هزار واحد مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با مشکل تاسیسات زیربنایی مواجهند که انتظار داریم وزارت نیرو در این خصوص همکاری کند.

۱۷ آبا ۱۳۹۳

۴۳ هزار میلیارد تومان برای پروژه های مسکن مهر پرداخت شد

مدیرکل مسکن مهربنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: قرارداد ساخت و تکمیل واحد های مسکونی مهر تاکنون به میزان ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان امضا شده و حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.