۲۳ مرد ۱۳۹۵

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی: مدل پایش ستادهای توسعه فناوری معاونت تدوین می‌شود

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی، گفت: مدل پایش توسعه فناوری برای ستادهای ۱۵ گانه معاونت علمی در حال تدوین است.

۲۳ خرد ۱۳۹۵

تشکیل واحد کنترل پروژه در معاونت علمی برای به نتیجه رساندن طرح های ستادهای توسعه فناوری

رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی گفت: برای بررسی طرح های پژوهشی و تخصیص کمک مالی در این معاونت واحدی به نام کنترل پروژه تشکیل شده است.

۹ خرد ۱۳۹۵

طرح‌های اثرگذار دو سال اخیر ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری اعلام می‌شود

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی از اعلام طرح های اثرگذار و منطبق با شاخص های توسعه فناوری اعلام شده معاونت علمی در ستادهای ۱۴ گانه توسعه فناوری در سال جاری خبر داد.

۱۹ دی ۱۳۹۴

ثبت یک پتنت ازهر۸۳۵ مقاله درایران

رییس مرکزفناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه درکشورهای پیشرفته ازهرسه تا پنج مقاله یک پتنت ثبت می شود، گفت:درایران از هر۸۳۵ مقاله یک پتنت ثبت می شود.

۹ شهر ۱۳۹۴

صندوق مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و جهاد دانشگاهی تشکیل شد

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با هدف حمایت از طرح‌های فناورانه، صندوق مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی تشکیل شده است.

۲۱ تیر ۱۳۹۴
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی:

شاخص‌های توسعه فناوری تعیین شد

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شاخص های توسعه فناوری در مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی در قالب یک پروژه تدوین و در اختیار ستادها قرار گرفته است.

۲ تیر ۱۳۹۴
رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی:

معاونت علمی مرجع تعیین نیازهای فناورانه کشور به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌شود

رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: معاونت علمی مرجع اعلام نیازها و اولویت‌های کشور در حوزه توسعه فناوری به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌شود.