۶ دی ۱۳۹۴

افزایش تصاعدی واردات با انتزاع صنعت از تجارت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت با توجه به اینکه در شرف اجرایی شدن برجام هستیم، در صورت جداسازی این دو وزارت خانه، خطر افزایش واردات و آسیب جدی به تولید داخلی، کشور را تهدید می ­کند.

۶ دی ۱۳۹۴

افزایش تصاعدی واردات با انتزاع صنعت از تجارت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت با توجه به اینکه در شرف اجرایی شدن برجام هستیم، در صورت جداسازی این دو وزارت خانه، خطر افزایش واردات و آسیب جدی به تولید داخلی، کشور را تهدید می ­کند.