۴ تیر ۱۳۹۴
مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون

حمایت از تعاونی‌ها تاکنون روی کاغذ بوده

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون با اشاره به اینکه تعاون یکی از محورهای اصلی توسعه به حساب می آید گفت: توسعه بخش تعاون از سه محور تعاونی زنان، مشاغل خرد و کوچک و دانش بنیان در دستور کار است.

۱۹ شهر ۱۳۹۳
در گفت وگو با مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه تشریح شد

جزئیات طرح «افزایش توان تولید و اشتغال در تعاونی‌ها» با اشتغالزایی ۱۵۰ هزار نفر

مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح افزایش توان تولید و اشتغال تعاونی‌ها گفت: برای اجرای این طرح ۱۶ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده که تا سه برابر این رقم در قالب تسهیلات قابل پرداخت است.