۹ آبا ۱۳۹۵
مدیر پروژه فاز ۲۰ و ۲۱ خبر داد

تولید ۵۷ میلیون متر مکعبی گاز از فاز‌های ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی تا بهمن‌ماه

مدیر پروژه فاز‌های ۲۰ و ۲۱ از تولید ۵۷ میلیون مترمکعبی گاز از فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی تا اوایل بهمن‌ماه سال جاری خبر داد.