۱۵ خرد ۱۳۹۵

وزارت بهداشت به سلامت مردم نگاه کاسب‌کارانه نکند

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور گفت: امروزه اقامت در هتل‌های سه ستاره کمتر از هزینه «تخت روز» بخش خصوصی است.