۲۴ بهم ۱۳۹۴
استادیار دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد:

قراردادهای جدید نفتی،کاپیتولاسیون نفتی است/چرا متن قراردادها محرمانه است؟

استادیار دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی نگاه‌ها به خارجی‌هاست نه توان داخلی گفت: در واقع قراردادهای جدید نفتی یک نوع کاپیتولاسیون نفتی است.