۲۸ شهر ۱۳۹۳
مسئول کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت گاز خبر داد

مشارکت روسیه در ساخت ۴ خط لوله صادرات گاز ایران

مسئول کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: شرکتهای روسی برای تکمیل و احداث خط ششم، هفتم، نهم و یازدهم سراسری به عنوان خطوط صادراتی گار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

۲۵ شهر ۱۳۹۳
ایران پتانسیلی بالقوه برای صادرات گاز

٣ خط سراسری گاز از منابع بالادستی تامین اعتبار می شود

اعتبار احداث خطوط سراسری ششم، نهم و یازدهم سراسری با دستور وزیر نفت به عنوان خطوط صادراتی گاز، از منابع بخش بالادستی صنعت نفت تامین اعتبار می شود.

۲۶ مرد ۱۳۹۳

آمادگی ١٧ شرکت داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت گاز

١٣ شرکت اروپایی و آسیایی و ٤ شرکت داخلی برای سرمایه گذاری ١٥ میلیارد دلاری در صنعت گاز ایران اعلام آمادگی کرده اند و در قالب بسته های سرمایه گذاری پروژهها تعریف و ارایه شده است.