۱ خرداد ۱۳۹۶
نماینده مجلس تاکید کرد؛

خالی شدن روستاها از سکنه با خواب چرخه تولیدات کشاورزی

سلیمی، عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: خالی شدن روستاها از سکنه امنیت کشور را تهدید می کند بنابراین نباید به هیچ وجه به اکوسیستم روستایی که برگرفته از تولیدات انبوه محصولات کشاورزی است، بی تفاوت بود زیرا عدم توجه به زراعت در روستاها خطرات به شماری از جمله تهدید امنیت اقتصادی را در بردارد.

۱۸ اسفند ۱۳۹۵
نماینده مجلس عنوان نمود؛

ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا، نیازمند کاهش هزینه تولید

نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند کاهش هزینه تولید است،گفت: تداوم تولید و حذف دلالان از مزیت های جدانشدنی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می آید.

۵ دی ۱۳۹۵
نماینده مجلس:

تعرفه بالای واردات به تنهایی نمی‌تواند برنج کار داخلی را حمایت کند

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت:تسطیح و یکپارچگی اراضی،کشت های مکانیزه کاهش هزینه تولید و توزیع نهاده های ارزان قیمت کشاورزی راهکاری برای تعادل نرخ برنج دربازارکشور به شمار می آید.

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

انحصار تولید بسیاری از گیاهان دارویی در اختیار ایران

سلیمی، نماینده مردم سمیرم: بسیاری از گیاهان دارویی جهان به طور انحصاری در کشورمان تولید می شوند،منطقه زاگرس با داشتن گیاهان دارویی بسیار کاربردی می تواند در زنجیره تولیدگیاهان دارویی نقشی بسیار مناسب داشته باشد؛بنابراین باید با آمایش سرزمینی مناطقی که دارای گیاهان دارویی هستند؛درکشور شناسایی شوند و سپس در راستای صادرات بهینه آن اقدام اصولی تدارک دیده شود.