۲۹ شهر ۱۳۹۶

موافقت‌نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی در زه‌آب‌های کشاورزی امضا شد

موافقت نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی در زه آب های کشاورزی خوزستان توسط رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد. با اجرای این موافقت نامه بزودی طرح پایلوت تلفیقی شورورزی در کانون های بحرانی با تامین اعتبار مالی از سوی صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری و با همکاری موسسه جهاد نصر در مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار در منطقه جفیر خوزستان اجرا می شود

۲ ارد ۱۳۹۶
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی كردستان خبر داد:

سالانه ۱۵۰ دستاورد تحقیقاتی کشاورزی عاید کشور می شود

زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سالانه ۱۵۰ دستاورد تحقیقاتی در سازمان داریم و تولید حدود ۱۰۰درصدی داروهای دامی، ۵۰ درصد داروهای طیور و عمده واکسن های انسانی و همچنین تولید شش هزار و ۵۰۰ هسته بذر نیز از دستاوردهای شاخص سازمان به شمار می رود. با اجرای قانون هیات امنایی شدن سازمان درصدی از پرداختی های پرسنل لازم است از درآمدهای مراکز تأمین شود؛ زیرا در زمینه تأمین منابع مالی چاره ای جز این نیست، دولت بخشی از هزینه ها و پرداختی های سازمان را تقبل می کند و مجبوریم مابقی هزینه ها را از طریق اقدامات و کوشش های بیشتر در خصوص درآمد زایی انجام دهیم .

۱۷ بهم ۱۳۹۵

هشدار رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور نسبت به چالش نبود کشاورز در آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی متوسط سن کشاورزان کشور را ۵۳ سال اعلام کرد و گفت: اگر نتوانیم سازمان کشاورزان آینده را تشکیل بدهیم ، در آینده نزدیک با چالش نبود کشاورز مواجه خواهیم شد.