۲۰ تیر ۱۳۹۷
رئیس سازمان تات:

برنامه‌ریزی دقیق و ‌انتقال دانش به منظور افزایش شاخص «بهره‌وری آب» برای احیای دریاچه ارومیه ضرورت دارد

زند: برنامه ریزی دقیق و اثربخش، انتقال دانش و ارتقای سطح توانمندی بهره برداران به منظور افزایش شاخص “بهره وری آب” برای احیای دریاچه ارومیه ضرورت دارد. فعالیت های ترویجی صورت گرفته در زمینه احیای دریاچه ارومیه تاکنون رضایت بخش بوده است. در راستای تحقق اهداف برنامه احیای دریاچه ارومیه،پهنه بندی و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب در پهنه ها انجام شده است.

۲۰ تیر ۱۳۹۷
رئیس سازمان تات:

با ایکرسایت برای تولید علوفه‌های کم آب همکاری نزدیکی داریم

معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و اثربخش، انتقال دانش و ارتقای سطح توانمندی بهره برداران به منظور افزایش شاخص بهره وری آب برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.

۱۱ تیر ۱۳۹۷
رئیس سازمان تات:

برنامه‌ریزی منسجم و ارائه مدل برای برون‌سپاری وظایف پژوهشی و فناوری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

زند در نشست بررسی برنامه برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور: برنامه ریزی منسجم و زمان بندی شده و ارائه مدل در زمینه برون سپاری وظایف پژوهشی و فناوری این پژوهشکده تا افق ۱۴۰۴ را از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست شفاف سازی و ارائه برنامه پژوهشکده در خصوص حمایت از شکل گیری شرکت های دانش بنیان ضروری است. استفاده از تکنولوژی سدهای زیرزمینی و همچنین استحصال اب باران برای نجات روستاهای کشور و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان ضروری است.

۱۱ تیر ۱۳۹۷
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:

فناورهای مهمی در این پژوهشکده قابل واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان هستند

نیکامی: مهمترین یافته های پژوهشی این پژوهشکده که امکان واگذاری دانش فنی آن به شرکت های دانش بنیان وجود دارد شامل فناوری ساخت انواع باران ساز آزمایشگاهی و صحرایی،فناوری ساخت فلوم مطالعات فرسایش خاک،فناوری ساخت دستگاه نمونه برداری رسوب،سامانه پشتیبانی ارزیابی خسارت وارده بر محصولات کشاورزی،سامانه پایش خشکیدگی جنگل های بلوط،فناوری های استفاده از اب شور در ایجاد پوشش گیاهی فناوری های استفاده های از رطوبت و مه،دانش فنی ایستگاه های چند منظوره آبخیز داری نظیر وردیج می شود.

۲۳ خرداد ۱۳۹۷
رئیس سازمان تات:

۲۴۶ مورد دانش فنی این سازمان تاکنون به بخش خصوصی واگذار و کاربردی شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ۲۴۶ مورد دانش فنی این سازمان تاکنون به بخش خصوصی واگذار و کاربردی شده است.

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

رئیس سازمان تات بر شفاف‌سازی و برون‌سپاری وظایف پژوهشی موسسه تحقیقات دیم با برنامه زمان‌بندی‌شده تأکید کرد

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تاکنون دانش فنی تولید ۱۹ رقم بذر جدید غلات و حبوبات دیم به بخش خصوصی واگذار شده است.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
رئیس سازمان تات:

معرفی ۲۸ رقم جدید زراعی از دستاوردهای سازمان تات در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی بوده‌است

زند: این سازمان تاکنون ۲۴۰ دانش فنی تحقیقات کشاورزی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.هم اکنون برنامه های به نژادی غلات در موسسه‌های تحقیقاتی سازمان با در اختیار داشتن بهترین ذخایر ژنتیکی از مراکز تحقیقاتی ملی و بین‌المللی دنیا بر روی ۲۷۰۰ لاین و در قالب ۲۴۰ پروژه تحقیقاتی در حال اجرا است. به ثمر رسیدن ۲۸ رقم جدید زراعی از دستاوردهای مهم این سازمان در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی بوده است.معرفی سالانه ۱۶ رقم جدید زراعی از دستاورد مهم پژوهشی این سازمان در ارتباط با جامعه کشاورزان است.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

در راستای انتقال دانش فنی به عرصه کشاورزی، ۴ دانش فنی ارقام اصلاح شده به بخش خصوصی واگذار شد

مراسم امضای قراردادهای انتقال دانش فنی تولید بذرهای اصلاح شده جدید زراعی به بخش خصوصی با حضور سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری و اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مزرعه تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح بذر در کرج برگزار شد.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
رئیس سازمان تات:

هفت یا هشت سال آینده، هزینه‌های خرید واکسن برای پیشگیری بیماری‌ها ۴ تا ۵ برابر امروز خواهد بود

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: دامپزشکی از منظر اقتصادی، بهداشتی و امنیت غذایی نقش مهمی دارد و ارزش کار دامپزشکان باید در جامعه تبیین شود.

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم در صفی‌آباد دزفول راه‌اندازی شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در شهرستان دزفول بازدید کرد.

۹ اسفند ۱۳۹۶
رئیس سازمان تات:

۱۰ مورد از اهداف سند توسعه پایدار بین‌المللی گروه مشاورین تحقیقات بین‌المللی(CGIAR)مربوط به کشاورزی، آب و محیط‌زیست است

زند: ۱۰ مورد از ۱۷ مورد عنوان هدف سند توسعه پایدار بین المللی گروه مشاورین تحقیقات بین المللی (CGIAR) مربوط به کشاورزی، آب و محیط زیست است.

۹ اسفند ۱۳۹۶
دبیر کمیسیون کشاورزی شورای عالی عتف:

برنامه علم و فناوری کشاورزی باید با رویکرد بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و توسعه روابط بین‌الملل تدوین شود

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تدوین پیش نویس سند علم و فناوری کشاورزی آب و منابع طبیعی با هدف بهره گیری از علم و فناوری برای غلبه بر مشکلات بخش کشاورزی خبر داد.

۹ اسفند ۱۳۹۶
رئیس سازمان تات:

استقرار نظام نوآوری، تحقیقات، دانش و اطلاعات کشاورزی از الزامات ترویج کشاورزی دانش‌بینان هستند

زند: استقرار نظام نوآوری، نظام تحقیقات کشاورزی و نظام دانش و اطلاعات از الزامات ترویج کشاورزی دانش بینان است. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای خروجی محور شدن تحقیقات هفت گام مهم برداشته است. این هفت گام با توجه به اهداف پژوهش (افزایش درآمد، امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم)، توجه به اولویت ها و انگیزه های پژوهشی، استخراج خروجی های نهایی (یافته های قابل ترویج، یافته های قابل تجاری و مقاله معتبر مرز علم) انتقال یافته ها، تغییر و تدوین آیین نامه مستقل ترفیع و ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی انجام شده است.

۹ اسفند ۱۳۹۶
رئیس سازمان تات:

پیش‌نویس سند علم و فناوری کشاورزی آب و منابع طبیعی تدوین شد

زند: پیش نویس سند علم و فناوری کشاورزی آب و منابع طبیعی با هدف بهره گیری از علم و فناوری برای غلبه بر مشکلات بخش کشاورزی تدوین شد. طرح های علمی پژوهشگران و متخصصان باید مشخص باشد که علاوه بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و اشتغالزایی چه میزان اقتصادی است و درآمد ایجاد می کند. اکنون به ازای هر یک ریال تولید علم ۱۰ تا ۲۵ ریال درآمد ایجاد می شود که این رقم باید افزایش یابد. ضرورت دارد برای جلوگیری از انباشت دانش و ارتباط موثر بین بخش تحقیقات و بخش اجرا، زنجیره ای از تولید علم تشکیل شود.

۲۸ بهمن ۱۳۹۶
رئیس سازمان تات:

سالانه برای واگذاری بیش از ۴۰ دستاورد تحقیقاتی در حوزه بذر، به بخش خصوصی هدفگذاری شده است

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۲۴۰ دستاورد و دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده که از این تعداد، ۷۶ مورد در دولت تدبیر و امید انجام شده است