۲۲ مهر ۱۳۹۴
اسنودن:

مایکروسافت پیامهای شخصی را فاش می‌کند

ادوارد اسنودن گفت: شرکت مایکروسافت دسترسی به پیامهای رمزگذاری شده ارسالی در آوت‌لوک و اسکایپ را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا گذاشته است.