۲۹ آبان ۱۳۹۳

مشاور ابتکار ارتباط آلودگی هوای تهران با سوخت را تکذیب کرد

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که آلودگی هوای فعلی تهران مربوط به آلودگی سوخت نیست، گفت: امروز متوجه شدیم که مجلسی‌ها به دلیل آلودگی هوا رئیس سازمان محیط زیست را به مجلس فراخواندند ولی زمان آن هنوز مشخص نیست.

۱۷ مهر ۱۳۹۳
مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور:

۳۶ سد از ورود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه جلوگیری می‌کند

مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشورگفت: سالانه ۷ میلیارد متر مکعب آب نصیب دریاچه ارومیه می‌شد که با ساختن ۳۶ سد جلوی ۵.۵ میلیارد متر مکعب آب گرفته شده است.