۱۰ مرداد ۱۳۹۶
مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور:

تنها راه عبور از بحران کم آبی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری کشاورزی است

کهرم: تنها راه عبور از کم آبی و خشکسالی رودخانه ها، تالاب ها و سفره های آب زیرزمینی، استفاده از روش های نوین آبیاری در کشاورزی است. بخش کشاورزی ۹۲ درصد، بخش صنعت پنج درصد و مصارف شرب سه درصد از مصرف آب را در کشور شامل می شوند که بدیهی است برای صرفه جویی در صرف آب باید از بخش کشاورزی اقدام شود.

۲۹ آبان ۱۳۹۳

مشاور ابتکار ارتباط آلودگی هوای تهران با سوخت را تکذیب کرد

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که آلودگی هوای فعلی تهران مربوط به آلودگی سوخت نیست، گفت: امروز متوجه شدیم که مجلسی‌ها به دلیل آلودگی هوا رئیس سازمان محیط زیست را به مجلس فراخواندند ولی زمان آن هنوز مشخص نیست.

۱۷ مهر ۱۳۹۳
مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور:

۳۶ سد از ورود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه جلوگیری می‌کند

مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشورگفت: سالانه ۷ میلیارد متر مکعب آب نصیب دریاچه ارومیه می‌شد که با ساختن ۳۶ سد جلوی ۵.۵ میلیارد متر مکعب آب گرفته شده است.