۳ تیر ۱۳۹۴
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی:

افزایش ۱۸ درصدی مالیات در شرایط رکود عمیق چه معنا دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی به تفاهم مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و گفت: افزایش ۱۸ درصدی مالیات در مقابل رکود عمیق چه معنا دارد.

۳ تیر ۱۳۹۴
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی:

میزان مالیات از صنوف برمبنای درآمدهای تحقق یافته نیست

رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با تاکید براینکه بستر مالیاتی باید در کشور شکل بگیرد، گفت: میزان مالیات دریافتی از صنوف براساس توافق مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، برمبنای درآمدهای تحقق یافته صورت نمی گیرد.