۱۰ مرداد ۱۳۹۴
از پذیرش نامتعارف تا سرقت علمی؛

دانشجو یا آموزش عالی؛ کدام مقصرند؟

بررسی راهکارهای مقابله ای با سرقت علمی و اثرات آن در جامعه موضوعی بود که در برنامه “مناظره” شنبه بعد از ظهر رادیو گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۰ مرداد ۱۳۹۴
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی:

تصور توزیع سلیقه ای و حتمی اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی اشتباه است

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی تصور توزیع سلیقه ای و حتمی اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی را اشتباه دانست.

۲۲ مرداد ۱۳۹۳
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی:

مقدمات شناساندن شرکت های دانش بنیان و محصولات تولیدی آنها باید در جامعه فراهم شود

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی باور اقتصاد دانش بنیان را قدم اول حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تمام دستگاه ها و نهادهای مرتبط با این موضوع باید به باور اقتصاد دانش بنیان برسند.