۲ مهر ۱۳۹۴

دانش آموزان ، زبان فارسی را با نوشت افزار چینی می نویسند

بررسی ها نشان می دهد ۸۰ درصد نوشت افزار مصرفی در کشور وارداتی است و تلاش تولید کنندگان داخلی در افزایش این سهم موفق نبوده است نتیجه آنکه امسال نیز بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی کالاهای چینی یا وارداتی از سایر کشورها را خریداری کردند تا باز هم دانش آموزان زبان زیبای فارسی را با قلم های چینی بنویسند.