۱۱ تیر ۱۳۹۵

اتمام طرح ساماندهی محدوده های معدنی در ۲۱ استان کشور

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام محدده آزاد به صورت برخط در سامانه کاداستر خبرداد.

۲ خرد ۱۳۹۵

مجوزهای معدنی ثبت نشده در سامانه کاداستر از ابتدای تیرماه بی اعتبار می شوند

مدیرکل دفتر امور اکتشاف از پایان عمر مجوزهای سنتی در بخش معدن خبرداد.

۳۰ آذر ۱۳۹۴
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

آزادسازی محدوده‌های معدنی مرحله‌ای شد/ابتدای دی ماه، مرحله نخست آزاد سازی

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی مرحله‌ای محدوده‌های معدنی استان‌ها خبرداد.

۲۳ آذر ۱۳۹۴

تشریح جزئیات آزاد سازی محدوده های اکتشافی معدنی بلوکه شده

مدیرکل دفتر امور اکتشاف جزئیات نحوه آزاد سازی محدوده های اکتشافی معدنی بلوکه شده را تشریح کرد.

۳۰ شهر ۱۳۹۴

اخطار به دارندگان مجوز‌های معدنی ثبت‌نام نشده در کاداستر / از ابتدای آبان ارائه خدمات مقدور نیست

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت ، معدن وتجارت از توقف ارائه خدمات به دارندگان مجوز های معدنی ثبت‌نام نشده در سامانه کاداستر خبر داد.

۲۳ تیر ۱۳۹۴

۶۰ درصد پهنه‌های معدنی کشور واگذار شد

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: تاکنون به تعداد ۱۰۰ پهنه اکتشافی در کل کشور تعریف شده و۶۰ درصد این تعداد واگذار شده که در حال انجام مراحل عملیات اکتشاف شناسایی و پی جویی می باشند.

۳۰ بهم ۱۳۹۳

عملیاتی شدن سامانه کاداستر معادن در ۴ استان کشور

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح کاداستر معادن در ۴ استان کشور خبر داد.