۳ بهم ۱۳۹۵

تعرفه واردات ۸ کالای اساسی، ۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافت

هیئت وزیران تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل ۵ تا ۵۰ درصد کاهش داد.