۱۱ آبا ۱۳۹۴

سرمایه گذاری در ایران با انتقال فناوری شکل می گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در فرآیند همکاری میان شرکت‌های ایرانی و ژاپنی، سرمایه‌گذاری با محوریت انتقال فناوری و توأم با توانمندسازی شرکت‌های ایرانی جهت تامین نیاز داخلی و رسیدن به ظرفیت صادرات محصول،مورد حمایت مجلس است.

۲۴ آبا ۱۳۹۳

نمره عدم قبولی در هدفمندی یارانه‌ها/ لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در بودجه ۹۴

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون نمره قبولی کسب نکرده است و نیز باید الزامات اقتصاد مقاومتی را در بودجه ۹۴ لحاظ کند.

۲ مهر ۱۳۹۳
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

همه طرحهای نیمه تمام نفت در برنامه ششم دنبال می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از راهبرد انتقال طرحهای نیمه تمام نفت به برنامه ششم استقبال کرد.

۳۱ مرد ۱۳۹۳
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانک‌ها با ۳۰۰ شرکت خود صنعت کشور را نابود کردند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حل مشکلات تسهیلات دهی بانکی را یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: بانک‌ها با داشتن ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت، صنعت و اشتغال کشور را نابود کرده‌اند.

۲۹ مرد ۱۳۹۳

طرح حمایت از تولید مجلس کامل‌تر از لایحه دولت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح حمایت از تولید مجلس کامل تر از لایحه دولت بوده و احتمالا با یکدیگر ادغام می‌شوند.