۱۹ آبا ۱۳۹۳
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد

بهبود شرایط کسب‌و‌کار راهکار دستیابی به بازار تجارت جهانی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مؤلفه‌های مهم در راستای دستیابی به بازار جهانی اشاره کرد و گفت: تسهیل در کسب و کار، رفع آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه و کاهش قیمت کالا از جمله مواردی است که ما را به تجارت جهانی نزدیک می‌کن

۱۸ آبا ۱۳۹۳

معاون وزیر اقتصاد: لازمه حضور در بازارهای جهانی روان سازی قوانین گمرکی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حضور مستمر در بازارهای جهانی و کاهش فاصله اقتصاد ایران با تجارت جهانی، چاره ای جز روان سازی و سهولت در قوانین و مقررات گمرکی نداریم.