۸ بهم ۱۳۹۳

گزارش تخصصی بسیج دانشکده‌های فنی تهران درباره «فیلترینگ هوشمند!»

بسیج دانشجویی دانشکده‎های برق و مخابرات دانشگاه‎های تهران، در گزارشی تخصصی، ادعای مطرح شده در ماه‎های اخیر پیرامون فیلترینگ هوشمند را یک ادعای غیر واقعی و به دلیل ماهیت شبکه‎های خاص مورد نظر سیستم فیلترینگ هوشمند، اساسا غیرممکن اعلام کرد.

۱۷ شهر ۱۳۹۳

اسنودن: آمریکا طرح‌های مخفیانه‌ای برای جاسوسی اقتصادی از ایران دارد+سند

افشاگر آمریکایی از طرح‌‌های آمریکا برای جاسوسی اقتصادی و صنعتی از ایران خبر داده است.