۱۰ آبا ۱۳۹۳

ترخیص ۲۶ هزار تن کالای اساسی در ۷ ماه سال جاری

مدیرکل گمرک تهران گفت: ۲۶ هزار تن کالای اساسی از گمرک تهران در هفت ماه سال جاری ترخیص و روانه بازار مصرف شده است.

۲۱ مرد ۱۳۹۳

در ۴ ماه اخیر ۲۰ هزار تن کالای اساسی از گمرک تهران ترخیص شدا است

مدیر کل گمرک تهران اعلام کرد: در چهار ماه سال جاری ۲۰هزار تن کالای اساسی از این گمرک ترخیص و روانه بازار مصرف شده است.