۲۴ خرد ۱۳۹۴

طرح تحول نظام سلامت،موجب گرانی خدمات درمانی می شود!

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سلامت را تدوین کرد. این طرح که بدنبال “محافظت مالی” مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی است، از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمد اما با چالش هایی جدی مواجه است.

۲۲ بهم ۱۳۹۳

تعرفه‌های پرستاری ۷ سال بر زمین ماند

احمد نجاتیان، گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مدت ۷ سال بدون اجرایی شدن، معطل ماند که در حال حاضر با اراده وزیر محترم بهداشت و درمان وارد فاز اجرایی شدن می‌شود.