۸ آبا ۱۳۹۴
مقام مسئول در وزارت صنایع:

حضور ایران در اکسپو میلان موفقیت آمیز بوده است

مدیر کل تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضور ایران در اکسپو میلان را موثر و موفقیت امیز توصیف کرد.