۱۲ دی ۱۳۹۴

تنها ۱۰ درصد از ظرفیت شناورسازی کشور فعال است

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از پیگیری این شورا برای اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی خبر داد.

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نظام بانکی از صنایع داخلی حمایت نمی کند

صنعت کشتی سازی ایران پس از تجربه طولانی مدت چهار دهه گذشته، در موقعیت تعیین کننده قرار گرفته است که چنانچه دست به تصمیم سرنوشت سازی نزند با موقعیت به مراتب دشوارتری مواجه خواهد شد. بخشی از این موقعیت، حاصل ساختار اقتصادی کشور و بخشی نیز بواسطه پیچیدگی صنایع دریایی است که این تصمیم را بیش از پیش ضروری ساخته است.