۲۵ مهر ۱۳۹۵

اعزام دانشجویان و اساتید به کشور روسیه و بالعکس فراهم شد

مشاور و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه تهران گفت: زمینه اعزام دانشجویان و اساتید ایران به روسیه و بالعکس برای آموزش زبان های دو کشور فراهم شد.

۲۵ مهر ۱۳۹۵

شرکت ۲۰ رئیس دانشگاه ایران و روسیه در دومین اجلاسیه دو کشور

دبیر دومین اجلاسیه روسای دانشگاه های ایران و روسیه گفت: ۱۳ رئیس دانشگاه برتر ایران و ۲۰ رئیس دانشگاه برتر روسیه در دومین اجلاسیه دانشگاه های دو کشور شرکت خواهند کرد.