۲۹ خرداد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دولت باید منابع جدیدی را برای حل مشکل بدهی بیمه‌ها پیش بینی کند

حمزه: بیمه سلامت برای پرداخت بدهی‌های خود به مراکز درمانی متکی به منابع دولتی بوده و دولت باید منابع لازم را برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی و مراکز پخش دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند، البته بیمارستان‌ها به ویژه در بخش خصوصی باید با این مشکل رویکرد تعاملی داشته باشند.

۱۷ اسفند ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

طرح تحول سلامت حجم و فشار کاری پزشکان را افزایش داده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ناگفته نماند که بروز خطای پزشکی در کشور نمی‌تواند دور از ذهن باشد چراکه با آغاز طرح تحول سلامت حجم و فشار کاری پزشکان نیز افزایش یافته است که همین امر سبب شده تا ضریب خطاها افزایش یابد.