۵ آبا ۱۳۹۴

آیا قانون حذف کنکور به ثمر می نشیند؟

طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها باید به ۸۵ درصد افزایش یابد برای تحقق این هدف می‌بایست سالانه ۱۵درصد به سهم ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی اضافه می‌شد در حالی که سهم سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۵ در همان ۲۵ درصد متوقف شده است.

۲۴ شهر ۱۳۹۴

ناتوانی دو قانون مصوب مجلس در برابر کنکور

حدود ۴۵ سال است که کنکور معیار اصلی ورود به عرصه آموزش عالی است این در حالی است که شیوه‌های تست زنی نظام تعلیم و تربیت پویا و خلاق را ویران می‌سازد و دو قانون مصوب مجلس تاکنون موفق به حذف کامل کنکور نشده است.