۱۹ آذر ۱۳۹۵

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی:دولت ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را پوشش می‌دهد

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: براساس موافقتنامه‌های تشویقی و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که با بیش از ۶۰ کشور به امضا رسیده، دولت پوشش ریسک‌ سرمایه‌گذاران خارجی را انجام می‌دهد.

۱۱ مهر ۱۳۹۵

سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در مناطق آزاد تملک زمین کنند

محمدصادق مبرهن: هر چند هنوز در قوانین و مقررات مشکلات جدی داریم اما به هر حال این اقدام در راستای جلب اعتماد هر چه بیشتر سرمایه گذار مثبت است