۲۵ شهر ۱۳۹۴
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

سرازیر شدن سرمایه‌های کلان به حوزه ریلی با فعالیت قانونی بخش خصوصی

یک نماینده مجلس با تاکید بر این‌که تغییر دیدگاه ها و فرهنگ سازی برای برون‌سپاری فعالیت‌ها و بخش های مختلف صنایع به ویژه در صنعت حمل‌ونقل ریلی یک نیاز است، گفت:با فعالیت قانونی بخش خصوصی سرمایه‌های کلانی به بخش های مختلف صنعت ریلی سرازیر می‌شود.

۲۴ خرد ۱۳۹۴
یک نماینده مجلس:

چشم انداز دولت روی آموزش و پرورش مصرف کننده است

خشایش اردستانی ضمن تاکید بر این که ناراحتی فرهنگیان از شخص فانی نیست بلکه از وضع موجود است، اظهار کرد: دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم کنند که اعتبار خوبی برای افزایش حقوق فرهنگیان در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد.