۱ دی ۱۳۹۵
مدیر عامل اسبق بانکی:

عدم وصول مطالبات معوق به دلیل قدرت گروه‌های خاص است

بها‌ء‌الدین حسینی‌هاشمی می‌گوید: این درست نیست که بانک‌ها به دنبال معوقات بانکی خود نیستند. برعکس بانک‌ها بیشتر انرژی خود را برای پیگیری مطالبات سنگین خود می‌گذارند، اما تسهیلات سنگین در دست گروه‌های خاصی است که اغلب یا به برخی گروه‌ها و نهادها وابسته هستند یا از زمره شرکت‌های بزرگ بورسی هستند که پیگیری مطالبات معوق از آنها به دلایلی همواره با مشکل روبه‌روست. درواقع بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق خود درمانده‌اند.