۴ تیر ۱۳۹۴
آریایی‌نژاد در موافقت با استیضاح فانی:

چه زمانی قرار است آموزش و پرورش سوگولی دولت شود

نماینده ملایر در مجلس با بیان اینکه با تعویض وزیر آموزش و پرورش مشکل حل نمی‌شود، گفت: هر دولتی یک سوگلی دارد اما آموزش و پرورش سوگلی هیچ دولتی نبوده است.

۴ تیر ۱۳۹۴
آریایی‌نژاد در موافقت با استیضاح فانی:

چه زمانی قرار است آموزش و پرورش سوگولی دولت شود

نماینده ملایر در مجلس با بیان اینکه با تعویض وزیر آموزش و پرورش مشکل حل نمی‌شود، گفت: هر دولتی یک سوگلی دارد اما آموزش و پرورش سوگلی هیچ دولتی نبوده است.