۲۵ دی ۱۳۹۴

برنامه ششم توسعه خلاءهای برنامه‌های قبلی را ارزیابی کند

نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه گفت: در برنامه ششم باید خلاءهای برنامه چهارم و پنجم مرتفع و مشکلات و علت عدم تحقق برنامه‌ها ارزیابی شود تا در برنامه ششم توسعه لحاظ گردند.

۱۲ مهر ۱۳۹۳

فقط ۱۰ درصد آب های سطحی مازندران مهار می شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: در شرایطی که این استان با بحران کمبود آب مواجه است، حدود ۱۰ درصد آب های سطحی این استان مهار می شود.