۲۰ مرداد ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

سرمایه گذاران حوزه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی جذب می‌شوند

آزادی خواه: در تلاش برای ارتقای دانش کشاورزان و بهره برداران و استفاده از دانش فنی و ایده فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای ارتقای بهره وری هستیم. سرمایه گذاران حوزه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی جذب می‌شوند.

۱۸ تیر ۱۳۹۶
سخنگوی کمسیون فرهنگی مجلس:

مواد مربوط به کاهش سن ازدواج در فصل دوم طرح جمعیت و تعالی خانواده مراعا ماند

آزادیخواه: در جلسه کمسیون فرهنگی طرح جمعیت و تعالی خانواده بررسی شد و مواد ۳ و ۴ این طرح در فصل دوم که مربوط هب کاهش سن ازدواج است پس از انجام بررسی‌ها مراعا ماند.

۲۲ خرداد ۱۳۹۶
گزارش یک نیم‌روز مجلس از لایحه تفکیک سه وزارتخانه:

از فلج شدن تولید ملی تا بازگشت به عقب

در جلسه بررسی لایحه تفکیک سه وزارتخانه، نمایندگان بحث‎های مهمی درباره اثرات این تفکیک بر تولیدملی، واردات، رکود مسکن، مشکلات جوانان و.. بیان کردند که نهایتاً دوفوریت لایحه رأی نیاورد و نمایندگان به یک‌فوریت آن رأی مثبت دادند.