۱۶ فرو ۱۳۹۴
گزارش عملکرد ادارات کل معاونت پرورشی و فرهنگی

۵۱ طرح و پروژه اداره کل مشاوره و امور تربیتی در سال ۹۳

سال ۹۳ با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب ها به پایان رسید که اداره کل مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش، ۵۱ طرح و پروژه را اجرایی کرد.

۲۹ آذر ۱۳۹۳
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره:

جزئیات آزمون تخصصی مشاوره در دی ماه

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش اخرین اطلاعات را در مورد آزمون علمی، تخصصی و حرفه ای مشاوره ۲۵ دی ماه اعلام کرد.