۲۸ آذر ۱۳۹۴

رشد ۷۵ درصدی معلمان اقدام پژوه در تهران

معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در سال گذشته ۲۲۴۰ معلم در برنامه اقدام پژوهی شرکت کرده‌اند که این تعداد امسال به ۳۹۱۹ نفر رسیده است که رشد ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

۱۰ خرد ۱۳۹۴

مدارس پایتخت به چهارهزارمعلم مرد نیاز دارد

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به کمبود نیروی آموزشی مرد درمدارس شهر تهران گفت: مدارس و هنرستان های پایتخت به چهارهزار معلم و دبیر آموزش فنی و حرفه ای مرد نیاز دارند.