۲۷ آذر ۱۳۹۴

رشد ۷۵ درصدی معلمان اقدام پژوه در تهران

معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در سال گذشته ۲۲۴۰ معلم در برنامه اقدام پژوهی شرکت کرده‌اند که این تعداد امسال به ۳۹۱۹ نفر رسیده است که رشد ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

۹ خرداد ۱۳۹۴

مدارس پایتخت به چهارهزارمعلم مرد نیاز دارد

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به کمبود نیروی آموزشی مرد درمدارس شهر تهران گفت: مدارس و هنرستان های پایتخت به چهارهزار معلم و دبیر آموزش فنی و حرفه ای مرد نیاز دارند.